. Ma Árpád napja van.
Folyamatos reformáció
2017-11-05 01:47:04
Folyamatos reformáció

Folyamatos reformáció

„Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus” – Pál apostol szavaival (1Kor. 3,11) köszöntötte Németh Mihály evangélikus lelkipásztor a híveket a Reformáció ünnepén, október 29-én, vasárnap Maglód legszebb, legrégebbi épületében, az öregtemető közepén álló istenházában.

 

500 esztendővel ezelőtt, 1517. október 31-én a wittenbergi Luther Márton ágoston rendi szerzetes, a „Szentírás doktora” 95 kritikus tételével kezdetét vette a reformáció, a keresztyén hitnek Isten Szentlelke általi megújításának folyamata. A reformáció az alapokhoz tért vissza. Ahhoz a 4 „sola” (’egyedül’) elvhez, amit így fogalmaztak meg a reformátorok: egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Jézus Krisztusért van utunk az Istenhez, amit egyedül a Szentírásból ismerhetünk meg. A reformáció tehát szüntelen visszatérés Jézus Krisztus evangéliumához. Németh Mihály úgy fogalmazott: a Reformáció nem csupán egy 500 éve végbement történelmi esemény, hanem szüntelen, ma is és a jövendőben is végbemenő folyamat: az egyháznak szüntelen reformációra van szüksége. Azt kívánta: a maglódi istentisztelet ezt a folyamatos reformációt szolgálja: gyülekezeteink és személyes életünk megújulását.

 

Bálint Klára református lelkipásztor szintén Pál apostolt idézte prédikációja elején, a Luthert is inspiráló levelet: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, Atyám!«” (Róm. 8,15) Az emberek a lényeget tekintve 500 éve is olyanok voltak, mint mi. Keresték a biztonságukat, mint mi. Szükségünk van a biztonságra: fedélre, megélhetésre, tartalékra, egészségre, szeretteinkre. Szükségünk van belső biztonságra is. Semmi sem természetes ebben a világban. A középkor embere, ahogy a mai is, tudta, az igazi biztonság Isten: ahonnan jöttünk, és ahová tartunk. A középkor embere, talán még a mainál is sokkal inkább tudta: a végtelenből jövünk, és a végtelenbe megyünk, e végtelennek pedig csak kis karcolata földi életünk. Előtte, az örökkévalóságban Istennél voltunk, és hozzá is tartunk. Ezért foglalkoztatta Luthert is, hogyan juthatunk Istenhez, biztonságot adó szeretetéhez közelebb. Ez mégsem matematika: nem akkor jutunk a mennybe, ha több „piros pontot” kapunk életünkben, mint „feketét”. De nem is üzlet, mint Luther korában kezdték hirdetni: nem lehet megvásárolni a kegyelmet. Luthernek megadatott, hogy a Bibliát olvasva ráébredhetett, nem bibliai alapú a sok-sok akkori „tanítás”. Annak kell lenniük. Ezért szólt Luther nagy igazságairól az istentisztelet.

 

Prédikációja végén megköszönte a katolikus testvéreknek, hogy közösen ünnepelnek a protestánsokkal: Maglódon együtt élünk a szeretetben. Akiket összeköt az Atya-Fiú-Szentlélek mindannyiunkban buzgólkodó szeretete. A szeretetben nem vitatkozunk, nem döntjük el szkanderrel, kinek van „igaza”. Semmit nem tehetünk azért, hogy Isten szeressen bennünket, mert nem a tetteink alapján szeret, hanem – szeret. Úgy, ahogy vagyunk, annak ellenére, amilyenek vagyunk. De efölötti örömünkben már tehetjük a jót. Városunkban is olyan fantasztikus emberek élnek, akik hálából, szeretetből akár a gyülekeztükben, akár a nagyobb közösségben teszik a jót, mert csordultig van az örömük.

 

Bálint Klára hálát adott azért, hogy az együtt ünneplő protestáns és bármilyen felekezethez is tartozó testvérek mindnyájan megérthetik: nap mint nap szükségünk van a reformációra, és a Szentlélek által meg is újulhat az életünk. Sokfélék lehetünk, de a saját életünkben is szüntelen megújulásra van szükségünk.

 

1. kép: Németh Mihály lelkész és Kérges László felügyelő mögött a Magdala Kórus, amely Csorba István Jubileumi énekétl, egy afrikai Miatyánk-feldolgozást (Baba Yetu) és a „Jézus, a mi oltalmunk…” kezdetű kórusművet adta elő, az istentiszteleten a Vermesy fúvószenekar tagjaiból álló csapat is szolgált

2. kép: Bálint Klára a szószéken

3. kép: A két lelkész között három teológushallgató: Slezák Bence, Varga Fanni és Bálint Anna (a fotón P. Nagy Krisztina nem látszik)

4. kép: Németh Mihály lelkipásztor

5. kép: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

6. kép: Tabányi Pál polgármester feleségével

Köszönet a fotókért Bertalan Timeának

 

Utoljára frissítve: 2017-11-05 01:48:38

További híreink
Együtt ünneplik a Reformációt
Közösen készül az emléknapra a 2 protestáns gyülekezet.
2018-10-25 00:18:13, Hírek, MÚLTIDÉZŐ Bővebben
Élő hagyományunk nemzeti kulturális örökség
A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén a maglódi pünkösdi evangélikus templomdíszítés.
2018-09-14 21:49:51, Hírek, MÚLTIDÉZŐ Bővebben
Hadd legyünk itthon Maglódon!
Nehéz a közösségépítés az autópályák kereszteződésében.
2018-08-22 03:00:37, Hírek, MÚLTIDÉZŐ Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Felújítják az Andrássy u.-t és a József A. krt. egy szakaszát.
Bővebben >>